Bli medlem

ÖCJ Bilvagn 25

Som medlem stödjer du föreningens verksamhet och får information om vad som händer genom att vi, via e-post, skickar ut en medlemsinformation varje månad. Om vi saknar e-postadress skickas dessa cirka två gånger per år via vanlig post. (Ett månadsbrev kan se ut så här.)

Du blir medlem genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens bankgirokonto 5701-7709.

Medlemsavgiften för år 2024 är 200 kr. Familjemedlem betalar 100 kronor. Med familjemedlem menas person som är folkbokförd på samma fastighet som en medlem.

Glöm inte att uppge namn, adress och e-postadress!

Vill du ha mer information om medlemskap, till exempel stadgar, kontakta gärna föreningens ordförande

Välkommen som medlem!

Följ oss på Facebook

Läs om Stångådalsbanans Vänners riktlinjer för GDPR här