Bristanalys

Trafikverket har genomfört en utredning gällande Stångådals- och Tjustbanan.

Utredningen når du via denna länk.

Vår vice ordförande, Niklas Adell, har sammanställt kommentarer kring denna utredning och dessa hittar du här: