Föreningen

Föreningen Stångådalsbanans Vänner är en ideell förening, vars syfte är att arbeta för en positiv utveckling av Stångådalsbanan och trafiken på den, tillvarata Stångådalsbanans vänners och trafikanters intressen samt bevara byggnader och föremål från banans historia.