Framtiden

För Krösatågstrafiken har länstrafikbolagen beställt sammanlagt 28 nya motorvagnståg hos den spanska tågtillverkaren CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, med huvudkontor i Beasain, 10 mil sydost om Bilbao på den spanska nordkusten (Krösatågen, 2023).

8 av de 28 tågen är avsedda för trafiken på Stångådalsbanan och Tjustbanan. De är ”bimodala”, vilket betyder att de kan drivas med el från kontaktledning eller, som i dagsläget på Stångådalsbanan och Tjustbanan, med el från förbränningsmotor med HVO-diesel eller från batteri. Typbeteckningen blir BIR1 och individnumren 021-028. De beräknas vara i trafik 2025 eller 2026. De kommer att vara utrustade för signalsystemet ERTMS. Option för ytterligare sju bimodala fordon ingår i beställningen.