Om föreningen

Föreningen Stångådalsbanans Vänner bildades den 4 oktober 1991. En utlösande faktor till föreningsbildandet var en överhängande risk att det charmiga och lite unika lokstallet i Kisa skulle rivas.

Föreningen är dock intresserad av mer än lokstallet i Kisa. Hela den forna Östra Centralbanan, alltså linjerna Linköping – Hultsfred och Bjärka Säby – Åtvidaberg, vill föreningen stötta, värna och sprida information om. Vi är angelägna både om att vårda minnena från dessa järnvägars styvt hundraåriga historia och om att arbeta för deras framtida utveckling.

Föreningens första år kom att ägnas åt Stångådalsbanans överlevnad. Att Linköping – Hultsfred kom att upprustas för mångmiljonbelopp och uppgraderas med interregional trafik Linköping – Kalmar blev resultatet av mångas goda insatser, inte minst från berörda kommuner och län. Men också vi och andra järnvägsvänner, till exempel inom Svenska Järnvägsfrämjandet, bidrog till den goda utgången.

Lokstallet i Kisa blev så småningom (läs: sommaren 2005) föreningens. De ansvariga för kulturminnesvården i Östergötlands län fann lokstallet och miljön omkring det värt att bevara och anslog 2005 ett betydande belopp som bidrag till en genomgripande renovering av lokstallet. Renoveringen genomfördes under åren 2005-2009. Om det renoveringsarbetet finns mer att läsa på sidan ”Lokstallet i Kisa”.

Som ett exempel på de mer tillfälliga och i en mening mindre arrangemang som föreningen varit inblandad i kan nämnas Deras Majestäters kungen och drottningen besök i Slätmon den 14 maj 2009. När invigningståget för Östra Centralbanan den 8 juni 1902 med dåvarande kungen Oscar II, kronprinsen, flera statsråd och andra gjorde sin triumfartade resa mellan Vimmerby och Linköping, stannade inte tåget i Slätmon. Tåget var försenat, och tågbefälhavaren, trafikchefen A T Rudelius, ville ta in på förseningen. Det uteblivna uppehållet gjorde rejält ont i själen för de 400 människor på stationsplanen i Slätmon – och för att, sent omsider men dock, reparera skadan inbjöd föreningen den kungliga familjen att vid något lämpligt tillfälle besöka Slätmon. Kungen nappade genast på idén och landshövdingen Björn Eriksson och Länsstyrelsen såg till att den kunde förverkligas. ”Nu är Slätmon satt på kartan”, sade kungen i sitt tal till de 400 människorna på stationsplanen i Slätmon den 14 maj 2009. Det hela var en kul och ovanlig happening och samtidigt läkande och gott för själen.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 2-Slatmon-14-1024x768.jpg
Slätmons station den 14 maj 2009 med en del av de 400 människorna på stationsplanen.
I mitten på bilden kan man skymta kungen och drottningen

Det kungliga extratåget har anlänt till Kisa och kungaparet är på väg att passera spår 3 på väg mot Kinda kommuns stora mottagning på andra sidan stationshuset.
Foto: Tobias Jäderup