Rullande materiel

Östra Centralbanans Järnvägsaktiebolag (ÖCJ) hade under sina 35 år sammanlagt tio ånglok. Det sist kvarvarande, Ånglok nr 8, skrotades 1967. Ett par personvagnar finns kvar i museitrafik i Skåne.

Ånglok nr. 8

Av godsvagnarna finns två av de ursprungliga, G1 (senare Gm och Gmh) nr 231 och N1 nr 70, i föreningen ägo.

Ännu mer värdefullt är att föreningen har tagit över ÖCJ ”bilvagn” nr 25 från Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Vagnen som renoverats exteriört och delvis interiört finns i lokstallet.

G1 nr 231

Vagnen tillverkades 1901 av AB Hässleholms Verkstäder och sattes i trafik vid ÖCJ samma år.

Efter förstatligandet hamnade den vid SJ där den fick ett lång och brokigt liv. Den blev tjänstevagn och målades grå och bland de uppgifter den haft märks att den använts som godsförflyttningsvagn vid Fiskeby, senare blev den förrådsvagn och 1983 såldes den till SKÅJ, Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg.

Vagnen kom till Stångådalsbanans Vänner 2003 och när lokstallet var färdigrenoverat fick den plats i lokomotorstallet.

ÖCJ Gmh 231 i Linköping våren 2003

Som framgår av bilden ovan var inte vagnen i bästa skick när den kom och föreningen påbörjade renoveringen 2020. Vi arbetade oss uppifrån och ner genom att vi började med taket där delar av trätaket byttes ut innan den fick ny papp.

 Arbetet med renoveringen påbörjat

Vagnssidorna skrapades och de sidobrädor som var allt för dåliga byttes ut innan den målades i sin ursprungsfärg, brunt. Efter det har den fått rätt märkning och skyltar.

ÖCJ Gmh 231 i Kisa efter renovering
Gmh 231 Detaljbild på skylt

N1 nr 70

Vagnen, som är en öppen godsvagn med stolpar, tillverkades 1900 av AB Hässleholms Verkstäder och hyrdes först ut till entreprenören under banans uppbyggnad innan den sattes i trafik på ÖCJ.

Vagnens historia

Den såldes till C O Kling i Nyköping 1937, senare hamnade den vid MLJ, Malmö-Limhamns Järnväg. Nästa anhalt på resan blev Föreningen Veteranjärnvägen Klippan, FVJ dit den kom 1980.

På förfrågan från FVJ accepterade föreningen 2014 att ta emot vagnen mot att vi stod för transporten.

ÖCJ Nm 70 i Klippan 2014

Vagnen är i förvånansvärt gott tekniskt skick för att ha stått ute sedan den tillverkades.

Efter att den kom till Stångådalsbanans Vänner har vagnen blästrats, grundats med blymönja och målas med rätt sorts färg samt försetts med nytt trägolv och försetts med ursprunglig målning och märkning av vagnen.

ÖCJ N 70 i Kisa 2017

Eftersom vi inte har plats att ställa den inomhus så står den parkerad utomhus men har fått ett skydd av takplåt.

Bilvagn nr 25

ÖCJ myntade beteckningen ”bilvagn” och var, vad vi vet, ensamma om denna beteckning. Man var nu helt inne på att utveckla den mer lokala persontrafiken genom att använda bilvagnar. Man beslutade mot slutet av 1923 att skaffa ytterligare två fordon förutom de man redan hade anskaffat. Beställningen gick till firman Waggon und Maschinenbau Aktiengesellschaft Görlitz (WUMAG) i Tyskland.

Bilvagnen 25 på vändskivan i Brokind
Bilvagn 25 i sin krafts dagar.

Vagnarna, som levererades 1924, fick nummer 24 och 25 och hade en fyrcylindrig bensinmotor av fabrikat Büssing på 55 hästkrafter. Motorn var placerad i förarhytten. Största tillåtna hastighet var från början satt till 40 km/h men höjdes senare till 60 km/h. Bilvagn nr 24 totalförstördes vid en brand 1932 medan nummer 25 var i trafik till 1938 då den avregistrerades och skrotades.

På plats i Vislanda för skrotning demonterades hjul, motor mm men vagnskorgen med ramverk såldes och blev sommarstuga.

1964 ”hittades” bilvagnen som användes som klubbstuga för en motorcykelklubb.

Sveriges Järnvägsmuseum kunde 1988, efter förhandlingar, byta till sig bilvagnen mot en röjsåg.

Bärgning av vagnskorgen den 16 juni 1988.

Vagnen transporterades på godsvagn till Linköping och placerades vid det stora SJ-lokstallet. Först förvarades den inomhus men fick sedan flytta utomhus, under ett plåttak, strax söder om stationen.

I olika steg har sedan bilvagnen renoverats.

1990 togs allt rötskadat trä bort och senare det året transporterades bilvagnen till Motala Verkstad där bilvagnen rostsanerades, blästrades och vagnskorgen grundmålades. Två tidigare igensatta dörrar öppnades upp igen. Vagnskorgen lackerades vit upptill och grön nedtill och ytterligare ett antal mindre arbeten genomfördes.

1992 lades takduken på och vagnen fick takventiler. Flera av de ursprungliga fönsterbågarna fanns kvar men några bågar fick nytillverkas. Glas monterades.

1993 transporterades bilvagnen till Järnvägsmuseet i Gävle. Projektet att rädda bilvagnen avstannade och dess öde blev ovisst.

2003 kontaktade Stångådalsbanans Vänner Järnvägsmuseet som svarade att man gärna såg att Stångådalsbanans Vänner tog över vagnen.

2008 transporterades vagnen till Linköping för att slutligen hamna i lokstallet i Hultsfred.

Efter att föreningen fått bidrag från Riksantikvarieämbetet och Stiftelsen konung Gustav VI minnesfond för svensk kultur transporterades bilvagnen, fortfarande på sin godsvagn, till BS Mekaniska Verkstad i Falköping 2012.

Bilvagnen efter ankomst till Falköping

I september 2015 lyftes den av från den godsvagn den hade stått på sedan1988 och arbetet med att restaurera vagnen kom igång ordentligt.  Samma år blev Stångådalsbanans Vänner formell ägare till vagnen via ett gåvobrev från Sveriges Järnvägsmuseum. 2016 och 2017 erhölls ytterligare bidrag från Riksantikvarieämbetet och renoveringsarbetet fortsatte.

I mars 2017 transporterades så bilvagnen ”hem” till Kisa på en större lastbilstrailer.

Bilvagnen lastas av i Kisa den 10 mars 2017
Bilvagnen utan golv efter ankomst till Kisa

Efter det att den kommit till Kisa har återställningsarbetet fortsatt. Ett nytt golv lades in och i september 2017 genomfördes en ”roll-out” med särskilt inbjudna gäster.

Arbetet med att återställa interiören fortsatte och i dag (2024) finns det innertak, innerväggar och mellanväggar. Vagnen har även fått en motorhuv bredvid förarplatsen (dock finns ingen motor under än så länge). Toalett finns liksom bagagehyllor enligt bildmaterial från leveransfoton. Vagnen har fått en elanslutning så vi kan tända både strålkastare och innerbelysning.

Bilvagnen utanför lokstallet 2023