Stationer

Stationshusen

(För ytterligare information – se ”Beskrivning av stationer och hållplatser.)

Vid Östra Centralbanan byggdes stations- och hållplatsbyggnaderna i fyra olika utföranden. Alla ritades av arkitekten Joh Lagerström från Linköping.

Stationshus typ I skulle byggas i Kisa och Rimforsa, typ II i Bjärka-Säby och typ III (a eller b) skulle byggas på övriga stationer. Vid hållplatserna skulle den minsta hustypen, IV, byggas. Senare ändrades så att Rimforsa kom att byggas som typ II.

Stationshusen av typ II uppfördes i tegel med putsade fasader. Alla ÖCJ övriga stationshus byggdes i trä. Den mindre modellen, typ III, uppfördes på åtta stationer. De var ursprungligen målade i en ljus, sannolikt beigegul, slamfärg och med fönster- och dörrfoder samt listverk målad i en mörkare, sannolikt gulbrun oljefärg. Fönsterbågarna var målade i engelskt rött.

Under åren 1911–1918 ändrades färgsättningen till faluröd slamfärg med vita foder och knutar.

Vid håll- och lastplatserna byggdes hus av den mindre typen, IV. De innehöll en mindre väntsal.

Under åren ändrades husen och i vissa fall tillkom stationshus.

I och med att banan förlängdes 1907 tillkom husen på banan Vimmerby – Hultsfred och 1920 även husen mellan Bjärka-Säby – Åtvidaberg.

Stationshus typ IV

(Tannefors1, Slattefors, Hovetorp, Bestorp1, Korpklev, Björkhult och Fågelhem)

1 ersatta av stationshus 1913 respektive 1947